skip to Main Content
9262388046_ba16df02af_o

Cyklister på Christianshavn, Köpenhamn.
Foto: News Øresund – Jenny Andersson.
© News Øresund.
Bilden får fritt publiceras under förutsättning att källa anges. Bilden får ej manipuleras.
The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given. Photo manipulation is not allowed.
Originalfil tillhandahålles gratis, kontakta:
News Øresund, Malmö, Sweden.
www.newsoresund.org
News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som ingår i projektet Øresund Media Platform som drivs av Øresundsinstituttet i partnerskap med Lunds universitet och Roskilde Universitet och med delfinansiering från EU (Interreg IV A Öresund) och 14 regionala, icke kommersiella aktörer.

Downloads: full (1080x720) | large (980x653) | medium (300x200) | thumbnail (150x150)
Back To Top

SIGN UP and Receive FREE
- Our NEW Video: How to Read a Pet Food Label
- How to Read Pet Food Labels (PDF)
- List of Best Pet Foods (PDF)
- Video: Save Our Pets from the Health Risks of GMOs and Pesticides